SAP CLIENT / ÜST BİRİM TANIMLAMA – 1

SAP CLIENT / ÜST BİRİM TANIMLAMA – 1

Veri SAP sistem içinde temel olarak ikiye ayrılır bunlardan birincisi Client-Specific veri ,kullanıcı ana verisi (user maser data) ve uygulama verisi (application data) buna örnek olarak gösterilebilir. Bu veriler sadece client (üst birim) ı etkiler ve sadece ilgili client (üst birim) ile bu verilere ulaşılabilir. İkinci çeşit veri ise Cross-Client  veridir yani bu veri client (üst birim) bağımsızdır ve tüm sistemi etkiler.Örnek olarak tüm repository objeler cross-client uyarlama verileri gösterilebilir.

Okumaya devam et “SAP CLIENT / ÜST BİRİM TANIMLAMA – 1”