REMOTE CLIENT COPY

REMOTE CLIENT COPY

Farklı SAP instance ları / sistem leri   üzerinde bir clientdan başka bir clienta kopyalama işlemidir. Resim 4.48 de  source/kaynak client olan 500 den target/hedef client olan 100 e kopyalama işlemi gerçekleştirilmektedir. Tüm bu veri kopyalama işlemleri farklı veritabanları arasında gerçekleşir.

Resim 4.48 Remote Client Copy Okumaya devam et “REMOTE CLIENT COPY”