RUTİN SAP BASİS ADMİN AKTİVİTELERİ

SAP Sistem Yönetimi

SAP sistem yöneticisi olarak rutin sistem operasyonları için yapılacak olan gerekli görevler bu konu başlığı altında incelenecektir.

 Sistem Yöneticisi Görevleri

SAP sistem yöneticisinin görevleri birden fazla farklı sorumluluklar içerebilir. Bu sorumluluklar şirket büyüklüğü , sistemlerin büyüklüğü ve bilgi teknolojileri departmanında çalışan sayısı vb. kriterlere bağlı olarak bir kişide toplanabileceği gibi farklı kişilere de paylaşılabilir. Sorumlulukları aşağıdaki rollerde toplayabiliriz :

  • Sistem Yönetimi

SAP sistemlerin kurulumundan başlayıp sistemler canlı kullanımda olmaya devam ettikleri süre içerisinde sistemin ayakta ve kararlı şekilde çalışması için gerekli izleme , çıkan problemleri giderme , ihtiyaç duyulan güncellemeleri uygulama , sistemler arası entegrasyonlarının sağlıklı şekilde çalışması vb. görevleri bu başlık altında toplayabiliriz.

  •  Kullanıcı Yönetimi

SAP Sistemlerini kullanacak olan kullanıcıların yaratılması , yapacakları işe özel yetkilerin atanması , şirket güvenlik politikalarına bağlı olarak kullanıcı şifre , yetki ve parametrelerin belirlenmesi vb. görevleri bu başlık altında sayabiliriz.

  • Veritabanı Yönetimi

SAP sistemlerinin altyapısı olan veritabanı sistemlerinin ayakta ve kararlı şekilde çalışması için gerekli yönetimsel görevleri bu başlık altında toplayabiliriz.

  • İşletim Sistemi Yönetimi

SAP sistemlerinin altyapısını oluşturuan işletim sistemlerinin ayakta ve kararlı şekilde çalışması için gerekli yönetimsel görevleri bu başlık altında toplayabiliriz.

  • Ağ Altyapısının Yönetimi

SAP sistemleri arasındaki ağ bağlantı altyapısının sağlanması , gerekli güvenlik seviyesinin sağlanması için ilgili aksiyonların alınması vb. görevleri bu başlık altında toplayabiliriz.

  • Yardım Masası Yönetimi

SAP sistemleriyle alakalı son kullanıcıların karşılaştıkları problemlerin incelenmesi ve problemlerin çözümü için gerekli aksiyonların alınması vb. görevleri bu başlık altında toplayabiliriz.

İdealde önerim bu rollerin birden fazla kişi içeren farklı gruplara dağıtılmasıdır. Gruplar içerisinde de olgunluk seviyesine göre yapılan görevlerin ayrıştırılması ve grup içerisindeki yetkinliğin aktarılması için bilgi tabanının yapılan farklı işler için dokümantasyonların oluşturulması ile yaratılması faydalı olacaktır.

Tayfur BÖLER
Senior Database&SapBasis Consultant