SAP SİSTEM YÖNETİMİ

SAP sistemini SAP nin tavsiye ettiği  şekilde ideal yapısında kurulma işlemlerinin yapılması yani pre activity (kurulumdan önce yapılması gereken işlemler)  aşamasının gerçekleştirilmesi devamında installation (kurulum işlemleri) kısmının tamamlanması son olarak da post activity (kurulum sonrası yapılması gereken işlemler) şeklinde tamamlanması gerekmektedir.

Kurulum öncesi yapılması gereken işlemleri özetlersek:

– İşletim sisteminin hazırlanması , işletim sistemi kurulum işi sistem yöneticelerinin görev kapsamına girmektedir. Verdiğiniz parametreler göre sunucunun hazırlanması ve işletim sistemi kurulum işlemlerinin takip edilmesi yeterli olacaktır.

– Network konfigurasyonun yapılması, network konfigurasyon işlemleri ise network yöneticisinin görev kapsamına girmektedir. Gerekli network bağlantıları, ayarları vs. yapıldıktan sonra test etmek yeterli olacaktır.

-Sunucu disk yapısının planlanması, kurmayı plandığınız SAP sisteminin kullanacağı veritabanına göre disk planı önem arz etmektedir.Örnek olarak oracle veritabanı kurmayı planlıyorsunuz , oracle veritabanında datafile ları ASM üzerinde mi tutacaksınız yoksa normal file sistemdemi tutacaksınız bunların önceden planlanıp, disk yapısının tasarlanması gerekmektedir. Kullanacağınız disk lerin veya storage kullanıyorsanız LUN ların size larının belirlenmesi ve sisteminiz için gerekli IOPs kullanım hızına sahip olmanız oldukça önem arz etmektedir.

– Kuracağınız SAP sistem ve veritabanı taleplerine göre işletim sisteminde gerekli paketlerin kurulması işlemlerinin yapılması.

– İşletim sistemi seviyesinde sap sistem kullanıcılarının ve veritabanı userlarının ve gruplarının yaratılması işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

– Sunucu hostname ve network parametrelerini tanımlanması işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

– İşletim sistemi kernel parametrelerinin ayarlanması işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

– İşletim sistemi seviyesinde sap sistem kullanıcılarının ve veritabanı userlarının ve gruplarının limitlerinin ayarlanması işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

– Kuracağınız SAP sistemine uygun java versiyonun kurulması işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

– İşletim sisteminde NTP (network time protocol) kurulum ve konfigürasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

Kurulum işlemlerinin yapılması, bu aşamada ise kurulumun daha kullanıcı dostu olması için (Unix sistemlerde) VNC server konfigurasyonunu sistem yöneticinize yaptırıp grafiksel arayüzle (GUI) kurulum işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Kuruluma başlatmadan önce SAP Business Suit ekranında verification (kurulum öncesi kontrol) çalıştırmanızda kurulum aşamasında problem yaşamamak için fayda vardır.

Kurulumdan sonra yapılacak işlemleri özetlersek:

– Sistem kurulduktan sonra stop start işleminin yapılması.

– Sistemin sağlıklı şekilde çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. Bu işlemler için hangi transaction kodların kullanılacağı aşağıdaki bölümlerde anlatılacaktır.

– Sisteme lisans yüklenilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

– Kernel upgrade işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

– Sisteme SP (support package ) yüklenilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

– Yeni client yaratılması ve client copy işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

– STMS konfigurasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

– Language (Dil) kurulum işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

-SGEN transaction kodunun çalıştırılıp sistemde compile/derleme işleminin gerçekleştirilmesi. Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra sistem kullanıma hazır hale gelmiş olacaktır. Sistem kullanılmaya devam ettiği süre zarfında sağlıklı şekilde çalışmalı ve günlük sistem kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

Tayfur BÖLER
Senior Database&SapBasis Consultant

RUTİN SAP BASİS ADMİN AKTİVİTELERİ

SAP Sistem Yönetimi

SAP sistem yöneticisi olarak rutin sistem operasyonları için yapılacak olan gerekli görevler bu konu başlığı altında incelenecektir.

 Sistem Yöneticisi Görevleri

SAP sistem yöneticisinin görevleri birden fazla farklı sorumluluklar içerebilir. Bu sorumluluklar şirket büyüklüğü , sistemlerin büyüklüğü ve bilgi teknolojileri departmanında çalışan sayısı vb. kriterlere bağlı olarak bir kişide toplanabileceği gibi farklı kişilere de paylaşılabilir. Sorumlulukları aşağıdaki rollerde toplayabiliriz :

  • Sistem Yönetimi

SAP sistemlerin kurulumundan başlayıp sistemler canlı kullanımda olmaya devam ettikleri süre içerisinde sistemin ayakta ve kararlı şekilde çalışması için gerekli izleme , çıkan problemleri giderme , ihtiyaç duyulan güncellemeleri uygulama , sistemler arası entegrasyonlarının sağlıklı şekilde çalışması vb. görevleri bu başlık altında toplayabiliriz.

  •  Kullanıcı Yönetimi

SAP Sistemlerini kullanacak olan kullanıcıların yaratılması , yapacakları işe özel yetkilerin atanması , şirket güvenlik politikalarına bağlı olarak kullanıcı şifre , yetki ve parametrelerin belirlenmesi vb. görevleri bu başlık altında sayabiliriz.

  • Veritabanı Yönetimi

SAP sistemlerinin altyapısı olan veritabanı sistemlerinin ayakta ve kararlı şekilde çalışması için gerekli yönetimsel görevleri bu başlık altında toplayabiliriz.

  • İşletim Sistemi Yönetimi

SAP sistemlerinin altyapısını oluşturuan işletim sistemlerinin ayakta ve kararlı şekilde çalışması için gerekli yönetimsel görevleri bu başlık altında toplayabiliriz.

  • Ağ Altyapısının Yönetimi

SAP sistemleri arasındaki ağ bağlantı altyapısının sağlanması , gerekli güvenlik seviyesinin sağlanması için ilgili aksiyonların alınması vb. görevleri bu başlık altında toplayabiliriz.

  • Yardım Masası Yönetimi

SAP sistemleriyle alakalı son kullanıcıların karşılaştıkları problemlerin incelenmesi ve problemlerin çözümü için gerekli aksiyonların alınması vb. görevleri bu başlık altında toplayabiliriz.

İdealde önerim bu rollerin birden fazla kişi içeren farklı gruplara dağıtılmasıdır. Gruplar içerisinde de olgunluk seviyesine göre yapılan görevlerin ayrıştırılması ve grup içerisindeki yetkinliğin aktarılması için bilgi tabanının yapılan farklı işler için dokümantasyonların oluşturulması ile yaratılması faydalı olacaktır.

Tayfur BÖLER
Senior Database&SapBasis Consultant