SAP GATEWAY PARAMETRELERI

SAP GATEWAY PARAMETRELERI

Load Balancing parametreleri

  • gw/reg_lb_level : Kaydedilmiş programların load balance level larını belirlediğimiz parametredir.

0 : Load balancing pasif.

1: Kayıtlı programa bir istek geldiğinde sayaç bir attırılır.

2: gw/reg_lb_ip  parametresine girilen ip adresleri ile belirlenir.

  • gw/reg_lb_default : Load balance  için varsayılan değeri belirleyen parametredir. Eğer load balance için belirtilen ip adresi bulunamaz ise gateway bu parameterde belirtilen server üzerine istekleri alacaktır.
  • gw/reg_lb_ip : Belirtilen ip veya ip adreslerine yük değeri atamak için kullanılır.

Okumaya devam et “SAP GATEWAY PARAMETRELERI”

SAP GATEWAY

SAP GATEWAY

Sap gateway work process leri ile external programlar arasındaki bağlantıyı sağlar aynı zamanda bir sap instace ile diğer bir sap intance arasındaki iletişimi de sağlar. Her sap instance ı bir tane sap gateway e sahiptir. Sap gateway aşağıdaki işlem birimlerinden oluşur.

1- Gateway Read Process

2- Gateway Monitor

Gateway Read Process, (gwrd , gwrd.exe) Sap gateway in ana  process idir. Sap uygulama sunucusu başladığında otomatik olarak çalışır ve belli aralıklarla düzenli olarak çalıştığı kontrol edilir.Tüm CPI-C isteklerini Gateway reader karşılar.

Okumaya devam et “SAP GATEWAY”

SAP CONNECT

SAP CONNECT

SAPconnect , sap sistem ile dış dünya arasındaki iletişimi sağlar. Sap sistemden Fax, Sms,Email gönderme gibi iletişim yöntemlerini kullanılır. Sap uyguluma sunucusunun  SMTP plug-in i sayesinde İnternet üzerinden SMTP protokolünü kullanarak , diğer herhangi bir iletişim aracına ihtiyaç duymadan Email, sms, fax vs gönderebilir.

Okumaya devam et “SAP CONNECT”

SAP RFC BAĞLANTILARI 2

TCP/IP CONNECTIONS (Type: T)

Bir diğer en çok kullanılan RFC connection çeşidi TCP/IP connection dır. Genelde bu connection tipi SAP haricindeki programların veya SAP inin diğer modüllerinin birbirleriyle  entegre çalışması için kullanılır. Örnek verecek olursak SAP Landscape iniz içerinde SAP PI kullanıyorsunuz ve PI ABAP companentlerinin PI JAVA companentleriyle entegre çalışması gerekiyor bu durumda TCP/IP connection tipi kullanılır.

Okumaya devam et “SAP RFC BAĞLANTILARI 2”

SAP RFC BAĞLANTILARI

SAP RFC BAĞLANTILARI

Remote Function Call (RFC) sap iletişim arayüzüdür. Bir sap sistemi ile diğer bir sap sistemi veya third-party dediğimiz üçüncü farkli sistemler arasında iletişimi sağlar. CALL FUNCTION Abap dilinin ayrılmaz bir parçasını temsil eder ve aynı instance içinde kullanılır , eğer farklı bir sap instance üzerinde call function yapmak istenirse bunada  REMOTE CALL FUNCTION denir. RFC server  source sistem ,RFC client ise RFC server tarafından gönderilen CALL FUNCTION ların üzerinde çalıştığı target sistem dir. Yeni bir RFC connetion oluşturmak veya var olan bir RFC connectionu edit edebilmek için SM59 transaction code u kullanılır.

Okumaya devam et “SAP RFC BAĞLANTILARI”

SAP UPDATE REQUEST YÖNETİMİ

SAP UPDATE REQUEST YÖNETİMİ

Sap sistem içindeki iş süreçleri  bir çok transaction code ile yapılmaktadır. Kullanıcı bir çok farklı ekranda sistem üzerine yeni veri eklemekte veya var olan veriyi değiştirmektedir ( Örnek olarak satın alma siparişi yaratma) . Tüm bu veri ekleme veya değiştirme işlemleri veritabanına tamamiyle yansımasının kontrol edilmesi gerekiyor. Örnek olarak kullanıcı Satın Alma siparişi yaratırken herhangi bir hata ile karşılaştı ve işlemi yarıda kaldı . bu gibi durumlarda sap basis adminlerin sistemi kontrol edip, update işleminin veritabanına yansıyıp yansımadığının kontrolünü yapması gerekir.

Okumaya devam et “SAP UPDATE REQUEST YÖNETİMİ”

SAP LOCK YÖNETİMİ

SAP LOCK YÖNETİMİ

Sap sistemlerde lock yönetimini anlayabilmek için veritabani transaction ile  Sap  transaction arasındaki farkı bilmek gerekir. Veritabani transaction’ u ACID prensiplerine uygun olarak çalışır ve veritabani operasyonlarının tutarlılığını sağlamak adına  işin başlangıcından ve bitimine kadar farklı parcacıklara  ayrılamaz . Transaction başlar ve transaction bitiminde ( commit )  komutu kullanılırak gerekli değişiklik veritabanında kalıcı olarak yapılır veya ( rollback ) komutu kullanılarak veritabanında değişiklik yapılmaz. İki ( commit ) arasında veritabanı sürekli tutarlılık kontrolü yapar ve eğer herhangi bir hata ile karşılaşırsa otomarik ( rollback ) yaparak veri tuturlılığını sağlamış olur. Tüm transactional veritabanlarının kabul ettiği ve uyguladağı ACID , ismininde başharflerinin sahip olduğu dört prensibe sahiptir.

Okumaya devam et “SAP LOCK YÖNETİMİ”

SM50 TCODE Kullanımı

SM50 TCODE Kullanımı

Work processleri monitor ve yönetmek için kullanılan transaction code dur.Bu transaction code ile çalışan Abap programlarını sonlandırabilirsiniz.Çalışan Abap programlarını debug edebilirsiniz.Uzun zamandır çalışan job ları durdurabilirsiniz.Oturumları sonlandırabilirsiniz.Herhangi work processde hata alınması durumunda ilgili work processleri restart edebilirsiniz.

Okumaya devam et “SM50 TCODE Kullanımı”