SAP CLIENT / ÜST BİRİM TANIMLAMA – 2

SAP CLIENT / ÜST BİRİM TANIMLAMA – 2

SCC4 Transaction Code 

Yeni bir client oluşturmak , var olan client üzerinde değişiklik yapmak kısaca client yönetimi için  SCC4 transaction code unu kullanıyoruz. Sistemdeki 000 clientına login olup SCC4 transaction code una giriş yapınız.

Resim 4.3 SCC4 tcode

Yukarıdaki ekran görüntüsünde sistem kurulduktan sonra varsayılan olarak gelen client ları görebilirsiniz.

000 Client: Standart Sap customize clientıdır ve referans client olarak kullanılır. Yani sistemimizde yeni bir client tanımladıktan sonra bu client dan yeni client a SAP_ALL profile ile client kopyalama işlemi yapılır.Direk 000 client ının kullanılması kesinlikle tavsiye edilmez. İçerisinde 0001 firma kodu ile bir firma vasayılan olarak açılmıştır. İlave olarak sisteme support package yükleme işlemleride bu client dan yapılır. SAP* ve DDIC sistem kullanıcıları bu client içinde tanımlı durumdadır.

001 Client: Standart Sap working (çalışma) client dır. Yani bu clientı kullanabilirsiniz veya yeni bir client da tanımlayabilirsiniz. SAP* ve DDIC sistem kullanıcıları bu client içinde tanımlı durumdadır.

066 Client: Bu client ise sadece EarlyWatch fonksiyonu için kullanılır. Yani sistemin monitor edilmesi ve performans analizi için kullanılır.

SCC4 transaction code una girdikten sonra Edit deyip, Yeni Girişler tuşuna basıyoruz.

Resim 4.4 SCC4 tcode create new client

Resim 4.5 SCC4 tcode create new client 2Client numarası olarak 100 giriyoruz , burada istediğiniz 3 haneli numarayı client numarası olarak atayabilirsiniz. Client ismi ve şehir bilgileri girildikten sonra bu client için bir tane logical system yaratmamız gerekecektir. Sistemlerinizde client yaratırken mutlaka her client için bir tane logical system yaratılmalıdır. Logical system Clientların birbirleriyle IDOC kapıları aracılığı ile haberleşmesini sağlayan yapılardır.

Resim 4.6 SCC4 tcode create logical system

Logical system hanesine geldiğimizde , bu client için tanımlı logical system bulunmadığını ve tanımlamak isteyip istemediğimizi soruyor buraya Yes deyip devam ediyoruz.

Resim 4.7 SCC4 tcode create logical system continue without project

Project alanını boş bırakıp , continue without Specifying Project tuşuna basıp devam ediyoruz.

Resim 4.8 SCC4 tcode define logical system

Gelen ekranda herhangi bir Define Logical System seçeneğine çift tıklıyoruz

Resim 4.9 SCC4 tcode IMG

Yukarıdaki ekran görüntüsünde gördüğünüz SPRO ekranı açılacaktır. Bu ekranda Define Logical System yanındaki Saat işaretine tıklıyoruz

Resim 4.10 SCC4 tcode Cross-Client warning

Bu ekranda yapacağımız değişikliğin Cross-Client olduğuna dair (client bağımsız yani buradan yapılan değişiklikler tüm clientlardan görülebilecek) uyarı mesajını Okey tuşuna basarak geçiyoruz.

Resim 4.11 SCC4 add Logical system

Yukarıdaki gelen ekranda New Entries tuşuna basıyoruz

Resim 4.12 SCC4 Type Logical System Name

Ve yaratmak istediğimiz Logical System adını yazıyoruz. Logical System adını belirlerken aşağıdaki kurala uymak gerekiyor.

<Sistem Id>CLNT<Client numarası>

Bizim örneğimizde bu ad TSTCLNT100 olacaktır. Name kısmınada istediğimiz açıklamayı giriyoruz ve Kaydet tuşuna basıyoruz.

Resim 4.13 SCC4 Type Logical System request

Sistem yaptığımız bu değişikliği bir request e bağlamamızı istiyor. Yukarıda gelen ekranda Create Request tuşuna basıyoruz.

Resim 4.14 SCC4 Type Logical System save request

Gelen ekranda request adını girip (biz Logical Name girdik) kaydet tuşuna basıyoruz.

Resim 4.15 SCC4 Type Logical System continue

Sistem kendi otomatik olarak requeste bir isim atıyor (TSTK900004)  requesti seçip , kaydet tuşuna basıyoruz.

Resim 4.16 SCC4 Type Logical System continue 2

Gelen ekranda okey tuşuna basıyoruz.Böyle yaptığımız değişiklik TSTK900004 numaralı requestin içine kaydedilmiş oldu. Bulunduğumuz ekranlarda geri tuşuna basarak çıkıp , SCC4 create client ekranına geri dönüyoruz.

Resim 4.17 SCC4 Choose Logical System

Artık Logical system kısmına oluşturduğumuz TSTCLNT100 ismindeki logical system i seçiyoruz.

Resim 4.18 SCC4 currency and client role

Clientın standart para birimini seçiyoruz , biz USD seçtik. Devamında bu client ın rolünü belirliyoruz.

Production

Test

Customizing

Demo

Training

Sap reference

Biz client role olarak customizing i seçiyoruz.  Aynı ekranın Client specific Objects kısmında ise bu client ın değişikliklere açık veya kapalı olacağını belirlediğimiz kısımdır.Yani client spesific herhangi bir requestin bu client üzerinde bir değişikliğe izni olup olmadığını belilediğimiz kısımdır.

Client specific Objects

Changes without automatic recording: Eğer bu opsiyonu seçersek client spesific objelerin değiştirilmesine izin verir. Fakat herhangi bir değişiklik otomatik olarak bu değişikliği yapan request içine kaydedilmeyecek. Developmant/Customizing ve Production client lar için bu seçeneği kullanmamız tavsiye edilmez. Training client için bu seçenek kullanılabilinir.

Automatic Recording of Changes : Bu opsiyon client spesific objelerin değiştirilmesine izin verir. Tüm değişiklikler otomatik olarak değişikliği yapan request içine kaydedilir. Sadece  Developmant/Customizing client lar için bu opsiyon kullanımı tavsiye edilir.

No Changes Allowed:  Bu opsiyon client da  customizing/uyarlama  işlemlerinin yapılmasına izin vermez. Production/Canlı client için bu opsiyonun kullanılması tavsiye edilir.

Changes without automatic recording, no transport allowed : Bu opsiyon client da client spesific objelerin değiştirilmesine izin verir. Fakat değişiklikler değişikliği yapan request içine otomatik olarka kaydedilmez ve manuel transport kullanılamaz. Bu opsiyon sadece Test/QA client lar için tevasiye edilir.

Resim 4.19 SCC4 cross client objects changes

Cross-Client Objects Changes

Bu kısım ise client bağımsız obje lerin ve repository (programlar) lerin ilgili client içinde nasıl kontrol edileceğini belirlediğimiz alandır. Aşağıdaki opsiyonları mevcuttur.

Changes to Repository and cross-client customizing allowed : Bu opsiyon Client Bağımsız objeler ve repositoryler üzerinde değişiklerin yapılmasına izin verir. Customizing/developmant clientlar için bu opsiyon tavsiye edilir.

 No change to cross-client customizing objects: Bu opsiyon Client Bağımsız objeler üzerinde değişiklerin yapılmasına izin vermez.

No change to repository objects: Bu opsiyon Client Bağımsız repositoryler üzerinde değişiklerin yapılmasına izin vermez.

No change to repository and cross-client customizing objects : Bu opsiyon Client Bağımsız objeler ve repositoryler üzerinde değişiklerin yapılmasına izin vermez. Production/Canlı client lar için bu opsiyon kullanımı tavsiye edilir.

Resim 4.20 SCC4 client copier

Protection against client copiers and comparison tools

Bu kısım ise ilgili client ı , client copy işlemine karşı koruma seçeneklerini ve diğer client ların ilgili client a read write izinlerini  belilediğimiz opsiyonları bize sunun alandır.

Protection level 0: no restriction : Bu levelda ilgili client üzerinde herhangi bir koruma yoktur. Client üzerine client copy yapılabilir yada diğer client ların bu client da read yetkisi bulunabilir. Bu level  Test/Qa ve Training client lar için tavsiye edilir.

Protection level 1: No overwriting:  İlgili client üzerine client copy işlemi yapılamaz. Production/Canlı client lar için bu level tavsiye edilir.

Protection level 2: No overwriting, no external availability :  İlgili client üzerine client copy işlemi yapılamaz ve diğer client ların bu client da read yetkisi bulunmaz. Bu level çok kritik veri içeren Production/Canlı sistemler tavsiye edilir.

Resim 4.21 SCC4 eCATT and CATT

CATT and eCATT restrictions

eCATT , extended Computer Aided Test Tool , Sap GUI for java yada Web Application server üzerinden  application (uygulama testi ) yapmak için kullanılır. CATT ise normal R/3 sistem testi için kullanılır.

eCATT and CATT not allowed: eCATT ve CATT test tool larının ilgili client üzerinde test yapılmasına izin vermez.

eCATT and CATT allowed: : eCATT ve CATT test tool larının ilgili client üzerinde test yapılmasına izin verir.

eCATT and CATT Only Allowed for ‘Trusted RFC’ : eCATT ve CATT test tool larının ilgili client üzerinde test yapılmasının sadece Trusted RFC üzerinden mümkün olduğu seçenektir.

eCATT Allowed, but FUN/ABAP and CATT not Allowed: eCATT test tool unun ilgili client üzerinde test yapılmasına izin verir. Fakat FUN/ABAP ve CATT  test toollarının ilgili client üzerinde test yapılmasına izin vermez.

eCATT Allowed, but FUN/ABAP and CATT only for ‘Trusted RFC’: eCATT test tool unun ilgili client üzerinde test yapılmasına izin verir. Fakat FUN/ABAP ve CATT  test toollarının ilgili client üzerinde test yapılmasına yalnızca Trusted RFC kullanım durumunda izin verilir.

Production/Canlı client için eCATT and CATT not allowed seçeneğinin kullanılması tavsiye edilir. eCATT and CATT allowed seçeneğinin ise Test/QA client için kullanılması tavsiye edilir.

Resim 4.22 SCC4 save

Yukarıdaki ekran görüntüsünde gördüğünüz gibi Customizing/Development sistem için gerekli alanları yukarıda verdiğimiz bilgilere uygun olarak doldurup kaydet tuşuna basıyoruz. Şimdi 100 Customizing/Development clientımız yaratılmış oldu. SE16 transaction code una girerek T000 tablosu içinde yeni yaratmış olduğumuz client ı görebiliriz.

Resim 4.23 SE16 tcode

T000 tablo ismini yazıp F8 tuşuna basıyoruz.

Resim 4.24 SE16 tcode T000 table data

Yukarıdaki görüntüde gördüğünüz gibi T000 tablosunda 100 Client bilgileri bulunmaktadır.

Şu an yeni oluşturduğumuz client bilgileri sadece T000 tablosunda bulunmaktadır.(  Sap veritabanı içinde MANDT kolonu client numara bilgisini içeren kolondur.  ) Diğer tüm tabloların MANDT kolonunda henüz yeni client ımızın bilgisi bulunmamaktadır. Yani şu an yeni client içi boş durumdadır. Yeni cient üzerine client copy işlemi yapılıp, clientın kullanıma hazır hale getirilmesi gerekmektedir.

Tayfur BÖLER
Senior Database&SapBasis Consultan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir