SAP CLIENT / ÜST BİRİM TANIMLAMA – 1

SAP CLIENT / ÜST BİRİM TANIMLAMA – 1

Veri SAP sistem içinde temel olarak ikiye ayrılır bunlardan birincisi Client-Specific veri ,kullanıcı ana verisi (user maser data) ve uygulama verisi (application data) buna örnek olarak gösterilebilir. Bu veriler sadece client (üst birim) ı etkiler ve sadece ilgili client (üst birim) ile bu verilere ulaşılabilir. İkinci çeşit veri ise Cross-Client  veridir yani bu veri client (üst birim) bağımsızdır ve tüm sistemi etkiler.Örnek olarak tüm repository objeler cross-client uyarlama verileri gösterilebilir.

Resim 4.1 Client Data Types

Yukarıdaki şekilde client-spesific veri ile cross-client verinin sap sistem yapısı içinde konumlandırılması izah edilmiştir.

Client (üst birim) :  ticari , organizasyonel ve tekniki olarak ayrılmış,  kendi kullanıcı ana verisini ve uyarlama verisini  tutan ,  veritabanı içinde kendi key(anahtar) aralığı ile belirlenen bir birimdir.

NOT: Sap client spesific veriye ulaşabilmek için veritanına gönderdiği querylerin where kısmında client numarasını ekler.

Bir client içinde tutulan verilerin sınıflandırılması aşağıdaki şekilde yapılır.

Kullanıcı Ana Verisi: Kullanıcı parametreleri, yetkilendirme ve kullanıcı grupları bu veri sınıfına dahildir.

Uyarlama Verisi: Organizasyonel birim, görevler ve döküman tipleri bu veri sınıfına dahildir.

Uygulama Verisi: İş haraket verisi , ürün/malzeme ana verisi bu sınıfa dahildir.

Bir client sadece bir firma için kullanılabileceği gibi bir client içinde birden fazla firma tanımı da yapabilirsiniz. Yani bir client için birden fazla firma açılıp, kullanıma sunulabilinir. Sap içindeki yetkilendirmede bu yapıya müsait durumdadır. Genel olarak bir sap Landscape içinde üç farkli client (üst birim) kullanılır bunlar;

Uyarlama Clientı (Development/Customizing Client) : Burada müşterinin isteğine göre gereken tüm geliştirmeler , uyarlamalar yapılır. Ve bunlar Sap transport sistem kullanılarak Test sistemine transfer edilir.

Test Clientı (QA,Quality Assurance) : Bu client da ise Uyarlama client ından gelen uyarlama ve geliştirmeler test edilir . Ve herşey doğru şekilde çalışıyorsa bu geliştirmeler Canlı clienta transport edilir.

Canlı Client (Production): Test sisteminden gelen geliştirmelerin transport edildiği sistemdir. Müşterinin gerçek iş hareketlerini yaptığı client dır.

 

Bu yapıya üçlü landscape adı verilir. Bu yapıda her bir client bir tane fiziksel sunucu üzerinde yani aynı sap instance üzerindede olabilir . Ya da üç farklı fiziksel sunucu yani üç farkli sap instance üzerinde de olabilir. Burada karar verirken kurulacak olan sistemin büyüklüğüne , sistemdeki kullanıcı sayısına ve transaction (sistem yük durumuna) gibi etkenleri göz önünde bulundurup, mimariyi belirlemek gerekiyor.  Bu bahsettiğimiz üç client da farklı olarak aşağıdaki farklı amaçlarda kullanmak için kullanılabilecek olan client lar listelenmiştir.

Sandbox Client: Uyarlamaların ,  geliştirmelerin ve ayaların  tecrübe edilmesi ,denenmesi için kullanılan client dır.

PreProduction Client:  Canlı sistemin bir kopyasının tutulduğu client dır. Bu client genelde ayrı bir sunucu üzerine kurulur ve  canlı sistemin sunucu parametreleri ile aynı değerlere sahipdir. Bu client daki asıl amaç testlerin birebir sanki canlı sistemde yapılıyormuş gibi gerçek , canlı sistemle aynı veya yakın etkilerini görmektir. Aynı zamanda bu client son  kullanıcı eğitimlerini vermek içinde kullanılabilinir.

Tüm bu client lar sizin Landscape inize dahil edilebilir bu yapının adına ise beşli Landscape denir.

Resim 4.2 5’li Lanscape

Yukarıdaki şemada örnek olarak 5 li Landscape yapısını görebilirsiniz. Daha öncedende belirttiğimiz gibi tüm clientları tek bir sap instnace üzerinde de yaratabilirsiniz yada her bir clent farklı sap instance lar üzerindede yaratılabilir. Bu tamamen sizin ihtiyaçlarınıza , sistemden beklediğiniz performansa ve bütçenize göre değişkenlik gösterir.

Tayfur BÖLER
Senior Database&SapBasis Consultan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir