SAP CLIENT / ÜST BİRİM TANIMLAMA – 1

SAP CLIENT / ÜST BİRİM TANIMLAMA – 1

Veri SAP sistem içinde temel olarak ikiye ayrılır bunlardan birincisi Client-Specific veri ,kullanıcı ana verisi (user maser data) ve uygulama verisi (application data) buna örnek olarak gösterilebilir. Bu veriler sadece client (üst birim) ı etkiler ve sadece ilgili client (üst birim) ile bu verilere ulaşılabilir. İkinci çeşit veri ise Cross-Client  veridir yani bu veri client (üst birim) bağımsızdır ve tüm sistemi etkiler.Örnek olarak tüm repository objeler cross-client uyarlama verileri gösterilebilir.

Okumaya devam et “SAP CLIENT / ÜST BİRİM TANIMLAMA – 1”

SAP ICM MONITOR

SAP ICM MONITOR

SMICM transaction code kullanılarak ICM  (Internet Communication Manager) monitor edilebilir.ICM servisi eğer application server yani dialog instnce ınız var ise bu dialog instance üzerinde çalışır . Fakat sisteminiz sadece central instance dan oluşuyorsa ICM servisi central instance üzerinde çalışır. SM51 transaction code unu kullanrak ICM servisinin hangi instance üzerinde çalıştığını görebilirsiniz.

Okumaya devam et “SAP ICM MONITOR”

SAP MESSAGE SERVER MONITOR KULLANIMI

SAP MESSAGE SERVER MONITOR KULLANIMI

Her bir sap sisteminde mutlaka bir tane message server bulunmaktadır. Ve genellikle message server central instance ile aynı fiziksel host üzerinde bulunur. Genel olarak aşağıdaki görevleri yerine getirir:

– Central instance dan ayrı olarak kurulmuş application serverlar ile iletişimi gerçekleştirir.

– RFC veya Logon group ile gelen connection isteklerinde yük dağıtımı yapar.

– Web dispatcher ve application serverlar için merkezi noktadır yani sap sistemine ait olan tümm application serverların ilk  bağlantı kurduğu noktadır.

Okumaya devam et “SAP MESSAGE SERVER MONITOR KULLANIMI”

SAP GATEWAY PARAMETRELERI

SAP GATEWAY PARAMETRELERI

Load Balancing parametreleri

  • gw/reg_lb_level : Kaydedilmiş programların load balance level larını belirlediğimiz parametredir.

0 : Load balancing pasif.

1: Kayıtlı programa bir istek geldiğinde sayaç bir attırılır.

2: gw/reg_lb_ip  parametresine girilen ip adresleri ile belirlenir.

  • gw/reg_lb_default : Load balance  için varsayılan değeri belirleyen parametredir. Eğer load balance için belirtilen ip adresi bulunamaz ise gateway bu parameterde belirtilen server üzerine istekleri alacaktır.
  • gw/reg_lb_ip : Belirtilen ip veya ip adreslerine yük değeri atamak için kullanılır.

Okumaya devam et “SAP GATEWAY PARAMETRELERI”

SAP GATEWAY

SAP GATEWAY

Sap gateway work process leri ile external programlar arasındaki bağlantıyı sağlar aynı zamanda bir sap instace ile diğer bir sap intance arasındaki iletişimi de sağlar. Her sap instance ı bir tane sap gateway e sahiptir. Sap gateway aşağıdaki işlem birimlerinden oluşur.

1- Gateway Read Process

2- Gateway Monitor

Gateway Read Process, (gwrd , gwrd.exe) Sap gateway in ana  process idir. Sap uygulama sunucusu başladığında otomatik olarak çalışır ve belli aralıklarla düzenli olarak çalıştığı kontrol edilir.Tüm CPI-C isteklerini Gateway reader karşılar.

Okumaya devam et “SAP GATEWAY”

SAP CONNECT

SAP CONNECT

SAPconnect , sap sistem ile dış dünya arasındaki iletişimi sağlar. Sap sistemden Fax, Sms,Email gönderme gibi iletişim yöntemlerini kullanılır. Sap uyguluma sunucusunun  SMTP plug-in i sayesinde İnternet üzerinden SMTP protokolünü kullanarak , diğer herhangi bir iletişim aracına ihtiyaç duymadan Email, sms, fax vs gönderebilir.

Okumaya devam et “SAP CONNECT”

SAP RFC BAĞLANTILARI 2

TCP/IP CONNECTIONS (Type: T)

Bir diğer en çok kullanılan RFC connection çeşidi TCP/IP connection dır. Genelde bu connection tipi SAP haricindeki programların veya SAP inin diğer modüllerinin birbirleriyle  entegre çalışması için kullanılır. Örnek verecek olursak SAP Landscape iniz içerinde SAP PI kullanıyorsunuz ve PI ABAP companentlerinin PI JAVA companentleriyle entegre çalışması gerekiyor bu durumda TCP/IP connection tipi kullanılır.

Okumaya devam et “SAP RFC BAĞLANTILARI 2”