SAP GATEWAY PARAMETRELERI

SAP GATEWAY PARAMETRELERI

Load Balancing parametreleri

 • gw/reg_lb_level : Kaydedilmiş programların load balance level larını belirlediğimiz parametredir.

0 : Load balancing pasif.

1: Kayıtlı programa bir istek geldiğinde sayaç bir attırılır.

2: gw/reg_lb_ip  parametresine girilen ip adresleri ile belirlenir.

 • gw/reg_lb_default : Load balance  için varsayılan değeri belirleyen parametredir. Eğer load balance için belirtilen ip adresi bulunamaz ise gateway bu parameterde belirtilen server üzerine istekleri alacaktır.
 • gw/reg_lb_ip : Belirtilen ip veya ip adreslerine yük değeri atamak için kullanılır.

Network Parametreleri

 • gw/netstat : Gateway in kendi hostname ini belirleyen parametredir.
 • gw/netstat_once : Gateway start olduğu zaman kendi ip adresini netstat komutu ile belirler. Varsayılan değeri 1 dir.
 • gw/alternative_hostnames : Gatewat netstat komutu ile kendi hostname ini bulamadığı durumlarda bu parametreye set edilen hostname kullanılır.
 •  gw/nitrace : Network katmanında tracer i açıp kapatmak için kullanılır.  0 kapalı 1 açık demektir. Varsayılan değeri 0 dır.
 • gw/nibuf_max : Hostname buffer da kaç adet giriş tutulacağını belirleyen parametredir. Eğer bu parametre set edilmez ise varsayılan 100 değerini kullanır.
 • gw/nifragtest : Bu parametre sadece problem durumlarında kullanılır. Eğer değeri 0 ise normal durum demektir fakat değeri 0 dan büyük atanırsa gateway fragmented datayı alıp gönderir.

Timeout parametreleri

 • gw/timeout : Diğer bir gateway ile connection kurma timeout parametresidir. Varsayılan değeri 0 yani timeout limiti yokdur.
 • gw/internal_timeout: Okuma ve yazma istekleri için kullanılan timeout parametresidir. Varsayılan değeri 0 yani timeout limiti yokdur.
 • gw/conn_pending : CON_PENDING statusdeki connectionların timeout süresini belirleyen parametredir.  Varsayılan değeri 60 dır. Eğer parametreye 0 değeri atanırsa timeout pasif edilmiş olur.
 • gw/gw_disconnect : GW connection ların maximum ne kadar süre inactive statude kalacağını belirleyen parametredir.  Varsayılan değeri 1800 dür. Eğer parametreye 0 değeri atanırsa pasif edilmiş olur.
 • gw/deallocate_timeout: Bu parametreye atanan süre içinde kapatılmayan network connectionlar olursa gateway otomatik olarak connectionları kapatır. Varsayılan değeri 600 dür. . Eğer parametreye 0 değeri atanırsa bu kontrol yapılmaz.
 • gw/max_sleep : Gateway read işlemi için maximum sleep süresini belirleyen parametredir. Gateway periyodik olarak her bir gw/max_sleep saniyesinde aşağıdaki kontrolleri ve işleri yapar.
 •  Statusu DISCONNECT  olan connectionları siler. (parameter gw/conn_disconnect)
 •  Inactive olan gateway-to-gateway connection ları kapatır. (parameter gw/gw_disconnect)
 •  Inactive SAProuter connection larını kapatır. (parameter gw/close_routes)
 •  Statusu CONN_PENDING  olan connectionları kapatır.(parameter gw/conn_ pending)
 •  External program connectionlarını kontrol eder. (parameter gw/deallocate_timeout)
 •  Başlatılmış olan programları kontrol eder. (Parameter gw/startup)
 •  Kaydedilmiş  server program larını kontrol eder. (parameter gw/reg_keepalive)
 •  Inactive RFC/CPIC program larını kontrol eder. (parameter gw/keepalive)

Varsayılan değeri 20 dir.

 • gw/keepalive : Kullanılmayan (inactive) connectionların kontrolunun ne aralıklarla yapılacağını belirleyen parametredir.  Varsayılan değeri 300 dür.
 • gw/reg_keepalive : Statusu Waiting de olan kaydedilmiş programların kontrol edilme süre aralığını belileyen parametredir. Varsayılan değeri 300 dür.
 • gw/conn_disconnect :  Disconnect statusunde olan connectionları silmek için kullanılan timeout parametresidir. Varsayılan değeri 900 dur.
 • gw/cpic_timeout :  Connection kurulması için gereken maximum timeout süresini belirlediğimiz parametredir. Varsayılan değeri 20 dir.
 • gw/resolve_timeout : Bu parametre verdiğiniz timeout süresinden fazla olan network call larının trace dosyasına kaydedilmesini sağlar. Böylelikle network kalitesini loglamış olursunuz. Varsayılan degeri 0 dır yani pasif dir.
 • gw/reg_timeout : Registered yani kaydedilmiş programlarla connection kurulması için gereken bekleme  süresinin belirlendiği parametredir. Connection kurulma süresi bu parametredeki değeri aşarsa connection kurulmadan kesilir. Varsayılan değeri 60 dır.
 • gw/close_routes: Remote / Uzak gateway üzerinden gelen connectionlarda ve bu connectionlarda Sap Router kullanılmıyorsa  bu parametrede verdiğimiz süre sonunda connection otomatik olarak kapatılır.  Varsayılan değeri 120 dir.
 • gw/nibuf_retry : Hostname buffer a bilinmeyen veya yanlış bir ip adresi girişi yapıldığında ne kadar süre sonra bu girişin bufferdan silineceğini belirleyen parametredir. Eğer bu parametreye değer atanmaz ise network katmanındaki varsayılan 600 değeri geçerli olacaktır. Fakat 0 değerini atarsak bu giriş hostname bufferdan silinmeyecektir.

Kaynak yönetimi parametreleri

 • gw/max_sys: Aynı anda gateway e bağlanabilecek client adetini belirledğimiz parametredir.  Varsayılan değeri 300 dür.
 • gw/max_conn : Aynı anda aktif olacak connection sayısının belirlendiği parametredir.  Varsayılan değeri 500 dür.
 • gw/max_overflow_usage: Clientların taşıma alanı (overflow area)kullanım oranlarının yüzde olarak belirlendiği parametredir. Varsayılan değeri 20 dir.
 • gw/max_overflow_size : Taşıma alanını (overflow area) size olarak belirlediğimiz parametredir.  Varsayılan değeri 1 MB dir.
 • gw/req_stack_size : Bu parametre her CPIC connection için yığılmış olan CPIC isteklerinin sayısını belirtir. Varsayılan değeri 30 dur.
 • gw/max_shm_req : Shared memory içinde tutulacak olan maksimum istek saysını belirlediğimiz parametredir. Varsayılan değeri 50 dir.
 • gw/max_shm_req_per_conn : Herbir connection için shared memory içinde tutulacak olan maksimum istek saysını belirlediğimiz parametredir. Varsayılan değeri 10 dur.

Güvenlik parametreleri

 • gw/sec_info: Gateway için kullanılacak olan external security dosya adının belirlendiği parametredir.
 • gw/tcp_security : External programları start olmaya  karşı korumak için kullanılır. Bu parametreye 1 değeri atanırsa gw/sec_info parametresini okur ve external programları çalıştırır. Varsayılan değeri 1 dir.  0 verilirse external programların çalıştırılması engellenir.
 • snc/enable : SNC   (Secure Network Communications) leri aktif eden parametredir. Parametreye 1 değeri verilirse SNC aktif edilir 0 değeri verilirse pasif edilir.
 • snc/permit_insecure_start : SNC aktif ken güvenli olmayan programların çalışmasına izin veren parametredir. Varsayılan değeri 0 yani izin verilmez. Değeri 1 atanırsa çalışmasına izin verir.
 • snc/gssapi_lib : Kullanılan güvenlik sisteminin shared library dosyalarının yolunun ( path ) gösterildiği parametredir.
 • snc/identity/as : SNC application server isminin yazıldığı parametredir.

Tayfur BÖLER
Senior Database&SapBasis Consultant

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir