SAP GATEWAY

SAP GATEWAY

Sap gateway work process leri ile external programlar arasındaki bağlantıyı sağlar aynı zamanda bir sap instace ile diğer bir sap intance arasındaki iletişimi de sağlar. Her sap instance ı bir tane sap gateway e sahiptir. Sap gateway aşağıdaki işlem birimlerinden oluşur.

1- Gateway Read Process

2- Gateway Monitor

Gateway Read Process, (gwrd , gwrd.exe) Sap gateway in ana  process idir. Sap uygulama sunucusu başladığında otomatik olarak çalışır ve belli aralıklarla düzenli olarak çalıştığı kontrol edilir.Tüm CPI-C isteklerini Gateway reader karşılar.

Resim 3.48 gwrd parameter

gwrd programının komut satırında alabildiği parametreleri yukarıda görebilirsiniz.

Resim 3.49 gwrd release

Gateway reader programının release bilgilerini yukarıda görebilirsiniz.

Gateway Monitor, (gwmon, gwmon.exe) Sap gateway i analiz etmek ve yönetmek için kullanılır. gwmon u başlattığımız zaman aktif olan CPI-C  connectionlarını alır. gwmon menüsü üzerinden tüm monitor işlemlerini yapabiliriz. Aynı zamanda da sap üzerinde SMGW transaction code unu kullanarak da gerekli montoring işlemlerini yapabiliriz.

Sunucu üzerinden gwmon menüye bağlanabilmek için gwmon <sistem no> komutunu kullanabiliriz.

Resim 3.50 gwmon menu

yukarıda menüyü görebilirsiniz. 3 seçeneği ile sap gateway e bağlı olan client ların listesini aşağıda görebilirsiniz.

Resim 3.51 gwmon connected clients

SMGW transaction code ile de aynı monitoring işlemini yapabilirsiniz.

Resim 3.52 SMGW tcode

LU Name: Logical Unit adı. Remote partner programın çalıştığı hostname i gösterir.

TP Name: Gateway tarafından çalıştırılan program adını gösterir.

User Name: connectionu kullanan kullanıcının adını gösterir.

Status:

FREE         : Connection kullanılmıyor

INIT           :  Connection kullanıma hazırlanıyor.

INITIALIZED  : Connection kullanıma hazırlandı.

CONNECT      :  Connection kuruluyor.

CONNECTED    : Connection  kuruldu.

DISCONNECT   : Connection kapatılıyor.

DISCONNECTED : Connection kapatıldı.

Symbolic (Destination): CPIC connection kurulduğu zaman sap veritabanı içinde TXCOM tablosu içine ilgli key yazılır. ( TXCOM tablosu connection parametrelerini yöneten tablodur. )  İlk başta sistem bu tablodan gereken connection  parametreleri okumaya çalışır.Bu kolonda bu parametreleri görürüz.

ConvID: Conversation ID connectionları birbirinden ayırmaya yarayan connection id lerdir. Üzerine çift tıkladığınızda detayları görebilirsiniz.

Protocol:

R2PR: R/2 presentation

INT   : Internal communication

EXT   : External communication

REG   : External communication with registered program

CPIC: CPI-C communication

NE    : External communication, not started by gateway

Last Request: Son isteğin ne zaman yapıldığını gösteren kolondur.

Sap Error: Sap tarafından bildirilen kod değerini gösterir. Tüm kodların anlamlarını aşağıda bulabilirsiniz.

0     OK
221   General CPIC error
222   Memory bottleneck
223   Network read error
224   Network write error
225   Invalid request
226   No connection with the R/3 System
227   Gateway process ended
228   Memory area read error
229   Memory area write error
230   No available LU
231   No available gateway process
232   Error when starting gateway process
233   Incorrect communication type
234   Connection setup failed
235   Error when processing connection table
236   No connection to gateway
237   Connection to gateway terminated
238   Write error with gateway
239   Read error with gateway
240   Invalid length
241   Invalid environment
242   Timeout with connection setup
243   Error when setting up local R/3 System connection
244   Connection to local R/3 System terminated
245   Memory overflow
246   Invalid header version
247   Gateway not started
248   Error when accessing table TXCOM
249   Communication table full
630   Invalid mode
631   Max. number of gateways reached
632   No LU entered
633   Max. number of CPIC clients reached
634   Invalid TP name
635   Failed to start a local program
636   Invalid network handle
637   Failed to start remote program
638   Failed to start program
639   Failed to send datagram
640   Internal gateway error
664   Gateway host unknown
665   Gateway service name unknown
666   Gateway network error
667   Failed to execute command
668   The R/2 System was restarted
669   Symbolic definition too long
670   No further side info entries
672   R/3 login failed
673   IMS error purging
674   Terminal output
676   Gateway security error
677   Timeout for registered program
678   Program is registered
679   Program is not registered
720   Program must not be registered
721   SNC is deactivated
722   SNC is urgently required
723   SNC name not set
724   No standard SNC name exists
725   Log does not support SNC
726   Gateway not connected to R/3
727   SNC is not required for this connection
728   Conversation ID not found
729   Insecure communication via the security port
730   Start of insecure programs not permitted
731   Gateway was shut down
732   Start of remote programs not permitted

Aşağıda görüdüğümüz return code ları ise Gateway tarafından bildirilen code lardır.

450   No memory available
451   No side info found
452   TP_START failed )
453   No initialization
454   GETLU  failed
455   Program received a signal
456   Timeout when setting up connection
457   ALLC failed
458   SEND failed
459   PREPARE failed
460   FLUSH failed
461   RECEIVE failed
462   Missing command line argument
463   GET_ALLOCATE failed
464   DEAL failed
465   TP_END failed
466   Max. number of connections reached
467   SNAOPEN failed
468   SNACTL  failed
469   FLUSH not supported
470   SNACLSE failed
471   Incorrect connection status
472   No entry in side info found
473   No connection found
474   Connection terminated manually
475   Connection terminated automatically
476   No connection partner found
477   CONFIRM  failed
478   CONFIRMED failed
479   Host entry not in side info
480   Service entry not in side info
481   Protocol entry not in side info
482   LU entry not in side info
483   TP entry not in side info
484   No connection to gateway
485   Errors in function gethostname
486   SAP_CMACCP not executed
487   Name not in argument list
488   Host not in argument list
489   Service not in argument list
490   Conv ID not in argument list
491   Invalid parameter
492   LU62CVCT  failed
493   LU62ATTACH failed )
494   No conv table found
495   Incorrect conv table
496   Incorrect conv table entries
497   NiHostToAddr error
498   NiAddrToHost  error
499   Error accessing table THOST
760   Gateway failed to find side info file
761   SNA function error ( RECEIVE )
762   SNC_LIB not in argument list
763   SNC not in argument list
764   Invalid SNC handle
765   SNC deactivated
766   SNC error
767   SNC_MODE=ON , SNC required
768   SNC not available
769   Invalid call parameters
770   Memory area too small
771   SNC: invalid status
772   CPIC and SAP return values
773   Invalid registration status to execute the function
774   Output of CPIC and SAP return codes
775   No symbolic destination available

SAP GATEWAY AÇMA/KAPAMA İŞLEMİ:

Unix veya Windows sistemlerde sap gateway de normal stopsap ve startsap komutlarıyla beraber kapanır ve açılır. Bu işlemi Sap dispatcher yönetir. Fakat isteğe bağlı olarak sap gateway i standalone gateway olarak başka bir sunucuyada kurulabilir. Bu gibi durumlarda  standalone gateway i start etmek için aşağıdaki komut kullanılır.

gwrd -force pf=<profile> &

Stop etmek için ise:

ps -ef | grep gwrd

komutunu çalıştırıp , gwrd programının process id sini alıp INT sinyali kill etmek gerekir.

kill INT <pid>

Windows SAP Gateway standalone sistemde ise stop işlemi için Task manager dan servisi stop etmeniz yeterli olacaktır. Başlatmak için ise Sap Service Manager dan start edebilirsiniz.

CPI-C Connection Nedir:  Common Programming Interface – Communications (CPI-C) programlar için standart call arayüzüdür. IBM tarafından 1987 de SAA startandartlarının bir parçası olarak yayınlanmıştır ve program to program iletişim standartıdır.

Sap Gateway yukarıda belirttiğimiz gibi parametrelerle yönetilen bir iletişim makenizmasıdır. Aşağıda Sap Gateway parametrelerini bulabilirsiniz.

Genel Konfigurasyon parametreleri:

 • gw/startup : Gateway start olurken bu parametreyi okur ve başlatılacak olan RFC/CPIC programları belireyen parametredir. Varsayılan değeri local için  /usr/sap/<SID>/DVEBMGS00/data/gwstartup dır.
 • gw/accept_remote_trace_level : CPIP veya RFC connectionun trace file nın transfer edilip edilmeyeceğini belirleyen parametredir. 0 izin verir 1 izin vermez.
 • gw/rem_start : Remote CPIC programlarının nasıl start olacağını belirleyen parametredir. Varsayılan değeri REMOTE_SHELL dir.

 

 •  REMOTE_SHELL : Remote Shell ile start
 •  REXEC : Rexec ile start  (Sadece UNIX )
 •  DISABLED : Programların remote işlemlerini kapatma

 

 • gw/remsh : Remote host lar üzerindeki Remote_shell path lerini belirlediğimiz parametredir.  Varsayılan değeri:

 

HP : /usr/bin/remsh

AIX: /usr/ucb/remsh

SUN: /bin/rsh

Windows: rsh

Diğerleri: remsh

 

 • gw/stat : Gateway istatiklerinin statusunu belirleyen parametredir. 0 istatistik aktif değil 1 istatistik aktif anlamına gelir. Varsayılan değeri 0 dır.
 • gw/monitor : Gateway in gateway  monitor ile iletişimi local veya remote olarak kurması gerektiğini belirleyen parametredir. Varsayılan değeri 2 dir.
 •  0 : Monitoring pasif
 •  1 : Sadece local montior
 •  2 : Local ve remote için montior

Tayfur BÖLER
Senior Database&SapBasis Consultant

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir