SAP CLIENT EXPORT

SAP CLIENT EXPORT

Birbiri arasında network bağlantısı bulunmayan iki farki üst birim arasında copy işlemi yapmak için kullanılır. Client / üst birim  export işlemi için SCC8 transaction code kullanılır. Kaynak Üst birim içindeki verileri seçmiş olduğunuz profile a göre işletim sistemi katmanındaki dosyalara yazılır. Daha sonra bu dosyaları network bağlantısı bulunmayan hedef client a manuel olarak kopyalanıp, hedef üst birime import edilir. Client export esnasında kaynak client ın kullanıma kapalı olması tavsiye edilir. Kaynak client aktif olarak kullanılmaya devam edilirkende client export işlemi yapılabilir fakat kaynak client ı  en son güncel haliyle hedef client a import edememiş olabilirsiniz.

Resim 4.58 SCC8 tcode

Okumaya devam et “SAP CLIENT EXPORT”

REMOTE CLIENT COPY

REMOTE CLIENT COPY

Farklı SAP instance ları / sistem leri   üzerinde bir clientdan başka bir clienta kopyalama işlemidir. Resim 4.48 de  source/kaynak client olan 500 den target/hedef client olan 100 e kopyalama işlemi gerçekleştirilmektedir. Tüm bu veri kopyalama işlemleri farklı veritabanları arasında gerçekleşir.

Resim 4.48 Remote Client Copy Okumaya devam et “REMOTE CLIENT COPY”

LOCAL CLIENT COPY

LOCAL CLIENT COPY

Aynı SAP instance üzerinde bir clientdan başka bir clienta kopyalama işlemidir. Resim 4.24 de  source/kaynak client olan 000 dan target/hedef client olan 100 e kopyalama işlemi gerçekleştirilmektedir.Tüm bu veri kopyalama işlemleri aynı veritabanı içinde gerçekleştirilmektedir.

Resim 4.24 Local Client Copy

 

Okumaya devam et “LOCAL CLIENT COPY”

SAP CLIENT / ÜST BİRİM TANIMLAMA – 1

SAP CLIENT / ÜST BİRİM TANIMLAMA – 1

Veri SAP sistem içinde temel olarak ikiye ayrılır bunlardan birincisi Client-Specific veri ,kullanıcı ana verisi (user maser data) ve uygulama verisi (application data) buna örnek olarak gösterilebilir. Bu veriler sadece client (üst birim) ı etkiler ve sadece ilgili client (üst birim) ile bu verilere ulaşılabilir. İkinci çeşit veri ise Cross-Client  veridir yani bu veri client (üst birim) bağımsızdır ve tüm sistemi etkiler.Örnek olarak tüm repository objeler cross-client uyarlama verileri gösterilebilir.

Okumaya devam et “SAP CLIENT / ÜST BİRİM TANIMLAMA – 1”

SAP ICM MONITOR

SAP ICM MONITOR

SMICM transaction code kullanılarak ICM  (Internet Communication Manager) monitor edilebilir.ICM servisi eğer application server yani dialog instnce ınız var ise bu dialog instance üzerinde çalışır . Fakat sisteminiz sadece central instance dan oluşuyorsa ICM servisi central instance üzerinde çalışır. SM51 transaction code unu kullanrak ICM servisinin hangi instance üzerinde çalıştığını görebilirsiniz.

Okumaya devam et “SAP ICM MONITOR”

SAP MESSAGE SERVER MONITOR KULLANIMI

SAP MESSAGE SERVER MONITOR KULLANIMI

Her bir sap sisteminde mutlaka bir tane message server bulunmaktadır. Ve genellikle message server central instance ile aynı fiziksel host üzerinde bulunur. Genel olarak aşağıdaki görevleri yerine getirir:

– Central instance dan ayrı olarak kurulmuş application serverlar ile iletişimi gerçekleştirir.

– RFC veya Logon group ile gelen connection isteklerinde yük dağıtımı yapar.

– Web dispatcher ve application serverlar için merkezi noktadır yani sap sistemine ait olan tümm application serverların ilk  bağlantı kurduğu noktadır.

Okumaya devam et “SAP MESSAGE SERVER MONITOR KULLANIMI”

SAP GATEWAY PARAMETRELERI

SAP GATEWAY PARAMETRELERI

Load Balancing parametreleri

  • gw/reg_lb_level : Kaydedilmiş programların load balance level larını belirlediğimiz parametredir.

0 : Load balancing pasif.

1: Kayıtlı programa bir istek geldiğinde sayaç bir attırılır.

2: gw/reg_lb_ip  parametresine girilen ip adresleri ile belirlenir.

  • gw/reg_lb_default : Load balance  için varsayılan değeri belirleyen parametredir. Eğer load balance için belirtilen ip adresi bulunamaz ise gateway bu parameterde belirtilen server üzerine istekleri alacaktır.
  • gw/reg_lb_ip : Belirtilen ip veya ip adreslerine yük değeri atamak için kullanılır.

Okumaya devam et “SAP GATEWAY PARAMETRELERI”

SAP GATEWAY

SAP GATEWAY

Sap gateway work process leri ile external programlar arasındaki bağlantıyı sağlar aynı zamanda bir sap instace ile diğer bir sap intance arasındaki iletişimi de sağlar. Her sap instance ı bir tane sap gateway e sahiptir. Sap gateway aşağıdaki işlem birimlerinden oluşur.

1- Gateway Read Process

2- Gateway Monitor

Gateway Read Process, (gwrd , gwrd.exe) Sap gateway in ana  process idir. Sap uygulama sunucusu başladığında otomatik olarak çalışır ve belli aralıklarla düzenli olarak çalıştığı kontrol edilir.Tüm CPI-C isteklerini Gateway reader karşılar.

Okumaya devam et “SAP GATEWAY”